سوابق

۱۳۹۲-۱۳۸۸
⦁ کار در شرکت رسانه آوابرید به عنوان کارشناس فنی (وایرلس) و پشتیبانی شبکه.

۱۳۹۳-۱۳۹۲
⦁ عضویت در گروه برگزار کننده‌ی اجلاس مجمع جهانی برند در تهران.

۱۳۹۴-۱۳۹۲
⦁ راه اندازی شرکت زرایران و ارائه‌ی متدهای جدید فروش مصنوعات طلا به صورت تخصصی آنلاین در ایران.

۱۳۹۵-۱۳۹۶
⦁ فعالیت در شرکت آرمیتا به عنوان کارشناس شبکه.

۱۳۹۶-۱۳۹۸
⦁ فعالیت در شرکت فناپ تلکام به عنوان کارشناس شبکه.

۱۳۹۸-کنون
⦁ فعالیت در شرکت سولیکو (کاله) به عنوان کارشناس مانیتورینگ شبکه.